Disclaimer

Disclaimer

Informatie op deze website
Onze Zaak Rechtsbijstand besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Desalniettemin kunnen onverhoopt toch onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde informatie voorkomen. Onze Zaak Rechtsbijstand wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand terzake deze onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de daarop getoonde informatie en/of afbeeldingen berusten bij Onze Zaak Rechtsbijstand. Het is niet toegestaan (gedeelten van) deze website, de daarop opgenomen informatie en/of de daarop getoonde afbeeldingen in welke vorm en op welke wijze dan ook, te wijzigen, te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onze Zaak Rechtsbijstand.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Het is enkel toegestaan gebruik te maken van deze website indien u instemt met de Algemene Voorwaarden van Onze Zaak Rechtsbijstand, welke Algemene Voorwaarden raadpleegbaar zijn via deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.

Top