Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door Onze Zaak Rechtsbijstand

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
Waarom? Omdat wij twee kernwaarden hoog in het vaandel hebben staan; kwaliteit en laagdrempeligheid. Onder kwaliteit verstaat Onze Zaak Rechtsbijstand ook dat binnen de bedrijfsvoering voldoende aandacht wordt besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent concreet dat er rekening wordt gehouden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Daarmee sluit Onze Zaak Rechtsbijstand aan bij de door de Rijksoverheid gehanteerde definitie van MVO.

Hoe wordt MVO door Onze Zaak Rechtsbijstand in de praktijk gebracht?
Onze Zaak Rechtsbijstand streeft er naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toe te passen in de volle breedte van de organisatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dus géén op zichzelf staand project; bij iedere bedrijfsbeslissing dient een goede balans gevonden te worden tussen de bedrijfsvoeringsbelangen en de effecten van die bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Een voorbeeld van de toepassing van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen Onze Zaak Rechtsbijstand is bijvoorbeeld de keuze om bij rechtsbijstand zo veel mogelijk te werken op basis van ‘no cure, no pay’ voor cliënten, waarbij dan ook nog eens geprobeerd wordt om bij een ‘cure’ de kosten zo veel mogelijk te verhalen op de wederpartij. Op die manier wordt deze specialistische juridische dienstverlening gemakkelijker toegankelijk. Overigens niet alleen voor cliënten die reguliere juridische dienstverlening niet goed kunnen betalen, maar ook voor de prijsbewuste cliënt die zo goed mogelijk dienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs nastreeft. Juist vanwege die laagdrempeligheid weten opdrachtgevers, waaronder veel ZZP’ers en het Midden- en Kleinbedrijf, ons kantoor goed te vinden.

Een ander voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betreft de maatschappelijke ondersteuning van Onze Zaak Rechtsbijstand aan diverse personen op administratief-juridisch gebied. Deze personen, die moeite hebben met bijvoorbeeld het aanvragen van huurtoeslag of het invullen van hun belastingaangifte, worden door Onze Zaak Rechtsbijstand daarbij kosteloos ondersteund en begeleid.

Een laatste voorbeeld van de doorwerking van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen Onze Zaak Rechtsbijstand is de opbouw van de Algemene Voorwaarden die gehanteerd worden. Binnen deze Algemene Voorwaarden wordt geprobeerd zo goed mogelijk met de belangen van zowel Onze Zaak Rechtsbijstand als de belangen van de wederpartij rekening te houden. Deze Algemene Voorwaarden zijn daarmee opgesteld met oog voor mens en maatschappij.

 

Meer weten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen Onze Zaak Rechtsbijstand, neem dan gerust contact met ons op!
Contact

 

Top